Cèsar Mateu, tècnic de l’AVIVA d’Almassora, ens explica les funcions del servei.

 

Les AVIVA són els serveis en els quals la ciutadania pot rebre assessorament per a resoldre els seus dubtes sobre l’ús de la llengua. Les oficines són ateses per lingüistes que, en la pràctica, també saben de normativa legal, sociologia, màrqueting, entre altres. En general, són serveis unipersonals, sense administratius ni ordenances, raó per la qual han de fer moltes feines extra que els lleven temps del treball tècnic. En els primers temps de les AVIVA s’entenia que la seua funció era traduir; ara que hi ha una oferta consolidada de serveis de traducció, les funcions de les AVIVA han evolucionat.

Les AVIVA són serveis dependents dels ajuntaments o, en alguns casos, de les mancomunitats. Part principal del seu treball és fer les traduccions de les institucions per a les quals treballen. Eventualment, en fan per a alguns col·lectius com festers o associacions professionals locals, per exemple, ajudant-los a fer campanyes de promoció en valencià de les seues activitats o dels seus productes. En general, les traduccions són breus com les cartes dels restaurants, els textos per a cartells en les campanyes de rebaixes, Reis, etc. En relació amb la ciutadania, les AVIVA ajuden a donar una bona imatge quant a la gramàtica, inclús fan propostes ortotipogràfiques.

Tot i que són completament autònomes, les agències estan coordinades en la construcció de la xarxa AVIVA. Es reuneixen almenys 2 vegades per any, en les que comparteixen iniciatives, materials, experiències, campanyes i, tot plegat, una fórmula per a optimitzar els costos. Un exemple és la “Guia per a usar un llenguatge igualitari en l’Administració Local”, redactada per l’AVIVA de Silla i que ha sigut reeditat per molts altres, o els amples tiratges que es fan de bosses de tela per a promocionar les campanyes que, de manera individual, serien inviables.

El Govern Valencià ha aprovat el Decret 13/2019, de 8 de febrer, de creació de la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians, en el qual es preveu la implementació d’una xarxa interna i una altra pública amb tots els materials que han anat creant les AVIVA. En ell es contempla la participació dels grups socials mitjançant la creació de Consells Socials de la Llengua.

Per als ciutadans que volen exercir els seus drets lingüístics, les AVIVA són les oficines de proximitat de l’Oficina de Drets Lingüístics, organisme aprovat segons el Decret 187/2017, de 24 de novembre. Ben entés que les AVIVA no tenen per funció assessorar sobre drets lingüístics, però sí informar-los sobre com plantejar una reclamació i el procés que seguirà.

La funció de les AVIVA serà cabdal en el compliment de les diverses lleis i normes que han aprovat, tant el Govern d’Espanya com el de la Comunitat Valenciana, de cara a protegir el dret dels valencians i valencianes a comunicar-se en qualsevol de les dues llengües cooficials en pla d’igualtat.

El següent article és troba a la revista Bon dia! El valor de l’economia en valencià, Núm.1