Aproximadament a 77 quilòmetres de la ciutat d’Alacant es troba El Carxe, un territori murcià de 300 km2 en el qual la llengua vehicular és el valencià. Es troba a ponent de les valls del Vinalopó, fitant amb els pobles valencians de l’Alguenya, Villena, Pinós i Oriola.

Localització d’El Carxe

Històricament, El Carxe s’ha trobat sempre en un territori de límits imprecisos, a cavall entre Múrcia i el País Valencià. Quan es van delimitar les fronteres de les corones de Castella i Aragó pel Tractat d’Almirra, estes comarques del Vinalopó van quedar en zona castellana. No obstant això, a partir de l’any 1264, Jaume I va ajudar a Alfons el Savi amb la revolta de sarraïns murcians, repoblant la zona d’El Carxe amb habitants valencians, catalans i aragonesos. Este va ser l’inici de la llengua valenciana a Múrcia. Temps després va haver-hi més motius pels quals el valencià es va implantar definitivament en este territori murcià com, per exemple, la forta emigració de llauradors procedent de les valls del Vinalopó en la dècada del 1880.

Actualment, les varietats de la llengua encara reflecteixen la procedència dels habitants. La meitat nord, que va ser repoblada majoritàriament per monovers i pinosers, utilitzen els verbs vermar, venir, tenir o monyica, mentre que en la meitat sud, que va ser ocupada per gent de Novelda i l’Alguenya, predominen els verbs vremar, vindre, tindre o monya. Així doncs, encara hi ha moltes més diferenciacions lingüístiques en les dues zones.

Gràcies a les investigacions sociolingüístiques d’Antoni Griera i Pere Barnils, es coneix l’existència d’El Carxe com a zona de parla valenciana en la publicació de 1921 en el Butlletí de Dialectologia Catalana VIII.