Joan Ramon Sanchis Palacio, Director de la Càtedra d’Economia del Bé Comú de la Universitat de València.

El valencià s’està convertint en un avantatge competitiu per a les empreses. L’ús de la llengua en l’economia contribueix al bé comú i garanteix els drets dels clients.

Les relacions econòmiques inclouen la interacció de les empreses amb el conjunt dels seus stakeholders o grups d’interès. Aquestes interaccions, que han d’estar basades en la cooperació, la confiança i el respecte, són cada vegada més importants des del punt de vista de la sostenibilitat. Així, les empreses no sols han de crear valor econòmic per als seus propietaris i directius, sinó que aquest valor econòmic ha d’arribar també a la resta de grups d’interès i, sobretot, s’ha de compatibilitzar amb la creació d’altres dos tipus de valors: el social i l’ambiental. La connexió amb aquestes tres dimensions (econòmica, social i ambiental), garanteix la sostenibilitat corporativa, és a dir, assegura la supervivència de les empreses a llarg termini a la vegada que minimitza els impactes i les externalitats sobre l’entorn, en especial, sobre la societat i el territori.

Els models de negoci basats en la sostenibilitat, com ara l’Economia del Bé Comú (EBC), inclouen tota una sèrie d’indicadors econòmics, socials i ambientals, que serveixen per a mesurar la contribució de les empreses al bé comú. Un component clau en el funcionament de les empreses són els clients i les seues relacions. En aquest sentit, un indicador que inclou el Balanç del Bé Comú (eina del model de l’EBC) és l’actitud ètica amb els clients, dins de la qual es planteja una comunicació transparent i la millora de l’accessibilitat eliminant barreres com són les barreres lingüístiques i culturals. A més, per a mesurar els impactes socials de les empreses es recomana el respecte per la llengua i els valors culturals propis. Per tant, l’ús del valencià és un element clau per a la sostenibilitat i la creació de valor social per part de les empreses.

És per aquest motiu que cada vegada són més les empreses que inclouen els valors lingüístics i culturals en les seues estratègies, no sols de màrqueting sinó de tot tipus. Per a garantir un tracte adequat al client és fonamental garantir que aquest puga expressar-se en la seua llengua. En aquest sentit, el valencià es converteix en un valor clau de diferenciació empresarial. Les grans empreses són conscients d’açò, per la qual cosa estan incorporant el valencià i l’oferta de productes autòctons com un recurs de màrqueting directe. Però són les xicotetes empreses, comerços i empreses locals, els que estan en millors condicions per a utilitzar el valencià com a un element de diferenciació que pot reportar-los beneficis de tota classe, entre ells també econòmics. L’ús del valencià contribueix al bé comú i crea valor econòmic i social per al conjunt de la societat i per a les empreses.

 

Ressenya del llibre Economia del Bé Comú i transformació del model econòmic:

 

L’economia valenciana ha passat de ser una de les més dinàmiques i desenvolupades de l’estat espanyol a estar en el furgó de cua. Indústria, finances i agricultura, tres actius claus en el desenvolupament econòmic i social d’un territori, han patit una greu crisi que ha suposat la desaparició d’una part destacada de la nostra estructura empresarial. ¿Per què s’ha produït açò? I el que és més important, ¿es pot canviar la tendència i començar a recuperar part dels actius perduts? ¿De quina manera? Sense dubte es tracta d’un debat enormement interessant i necessari que el govern del Botànic va encetar. Tots reconeixem que la transformació del model econòmic valencià és necessària. Però, ¿com portar-la endavant?, ¿quins són els aspectes que s’han d’abordar i resoldre?, i ¿amb quines ferramentes i quina és el full de ruta que s’hauria de traçar?

En aquest llibre s’analitzen les característiques que defineixen l’economia valenciana actualment i es proposen els fonaments des dels quals s’hauria d’abordar la transformació del model econòmic al País Valencià. Hi ha una proposta de canvi des d’un enfocament propi i personal de l’autor, resultat d’estudiar l’evolució de l’economia valenciana des de fa ja trenta anys i d’haver-ne analitzat diferents aspectes en estudis que s’han anat publicant anys enrere. Aquesta proposta naix de l’interés per l’Economia Social i Cooperativa i s’assenta en la implantació del model de l’Economia del Bé Comú, un model econòmic alternatiu global i integral que des d’un enfocament de baix cap a dalt, posa en valor l’ètica i els valors socials i ambientals de l’economia i les empreses. El canvi de model econòmic ha de començar a la societat civil i les empreses.

El País Valencià pot tornar a convertir-se en una de les economies més pròsperes, modernes i dinàmiques. La pèrdua de la seua condició de territori ric i avançat és conseqüència de la incompetència política i de la creació d’una forta xarxa de corrupció durant els més de vint anys en què ha governat el Partit Popular. També ho ha fet possible una societat valenciana adormida, anestesiada per una forta propaganda política ancorada en la mentida. Però tot això ja no hi és. S’ha produït un canvi polític, les xarxes de corrupció s’estan desmantellant i la societat s’ha despertat per a afrontar la crisi. S’ha produït un canvi d’actitud que pot fer possible també un canvi de realitat.

El següent article és troba a la revista Bon dia! El valor de l’economia en valencià, Núm. 2