Miquel Àngel Rodríguez és l’ADL (Agent de Desenvolupament Local) de Soneja. Ens informa sobre les funcions que tenen estos professionals i, en particular, les que ell desenvolupa al seu treball.

 

Soneja (Soneixa en valencià) i els habitants estan en plena transformació d’una societat eminentment agrícola, a una economia industrial i serveis amb el que això suposa, raó per la qual les seues necessitats són emergents, les conegudes van desapareguent i les noves estan en plena construcció i, per tant, són desconegudes. Davant d’esta circumstància el paper dels ADL és nucel·lar.

La població  està situada en la comarca de l’Alt Palància, dins del domini lingüístic castellanoparlant, tot i que, per ser el primer poble de la comarca, està ubicat en la zona de transició idiomàtica. Al carrer encara s’utilitzen paraules i expressions d’origen valencià i molts cognoms són valencians, etc. Entre la gent jove és freqüent que tinguen coneixement del valencià, inclús alguns tenen titulació del mitjà o superior de valencià.

El fet que tinga una colònia important de segones residències, acaba de reforçar que siga possible viure en valencià sense cap problema. Uns parlen castellà, altres en valencià i tots s’entenen. En el web municipal es publiquen totes les notícies municipals, bans, etc., en castellà i en valencià, els veïns i veïnes ho viuen amb normalitat. Per part de les administracions no hi ha hagut suports ni recursos per a facilitar la traducció i publicació dels textos en valencià, encara que, enguany han rebut per primera vegada una ajuda de la Conselleria de Cultura per a la promoció del valencià, per a fer ús del valencià en les xarxes socials i per a fomentar l’economia en valencià.

Ens explica Miquel Àngel que, els ADL han de tindre una titulació universitària (Geografia, Dret, Economia, etc.), a més d’haver realitzat estudis de postgrau oficial sobre Desenvolupament Local, o millor dit, Territorial. Els àmbits d’intervenció s’articulen en 3 àmbits: físic i ambiental, social i cultural, i econòmic i productiu, tal com les va definir la Comissió Europea en l’Estratègia Territorial Europea en 1999. Una de les conseqüències òbvies del treball dels ADL és el foment de l’ocupació, quan este és l’objectiu principal  del servei són anomenats AODL (Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local). En l’aspecte econòmic les diferències són clares, les ajudes de la Generalitat són exclusivament per a les AODL, les ADL no tenen cap ajuda i es financen dels pressupostos municipals.

Una de les estratègies per al foment del Desenvolupament Local és posar a l’abast de la societat organitzada, de la societat no organitzada i dels polítics informació sobre els recursos públics i privats (no sols ajudes econòmiques) que ajuden als veïns i veïnes i als ajuntaments a promocionar el seu benestar, tot i que, és freqüent la creença de què la seua tasca es limita a gestionar subvencions. De mica en mica els ciutadans i ciutadanes van sabent quins serveis que els ofereix el tècnic de l’ADL, Com anècdota, tenen usuaris que són recurrents, que fan consultes que no correspon atendre als ADL però saben que si no ho fan ells no ho fa ningú. Per als ciutadans i ciutadanes, és el recurs al qual acudeixen quan no saben qui els pot assessorar.

Cada ADL, de cada població, defineix les seues prioritats i implementa els recursos que considera més adients segons les necessitats que detecta en el seu municipi. No existeix una coherència entre els ADL, no tenen un repositori de recursos compartit i, per tant, els ciutadans de cada població tenen percepcions diferents dels seus respectius ADL.

En el cas de Soneja, implementen actuacions tan diverses com la gestió de la web municipal, els permisos per a cremar rostolls, informar els ciutadans sobre ajudes i recursos, gestionar subvencions per a l’Ajuntament, dissenyar, desenvolupar i seguir projectes, etc. Més enllà, col·laboren i potencien els projectes de  la societat organitzada a través de les associacions soneixines com les de caçadors, atletisme, AMPA, ambiental, música, etc. També coordinen les diverses iniciatives individuals i grupals amb els projectes de l’Ajuntament. L’objectiu, i al temps la conseqüència, és l’enfortiment de les relacions entre els veïns i veïnes, així com optimitzar les iniciatives i actuacions tant privades com públiques, donant-los un caire transversal que ajuda a enfortir els lligams entre els soneixins, a fer societat.

La presència quotidiana en els projectes del municipi fa que el treball de l’ADL siga ben conegut pels veïns i veïnes. El fet de no tenir una placa identificativa a la porta del servei i, tot i, no fer campanyes publicitàries el recurs és ben conegut i utilitzat amb normalitat.

El següent article és troba a la revista Bon dia! El valor de l’economia en valencià, Núm. 2