Des de la redacció de la revista BON DIA!, veiem que cada vegada són més les grans empreses que fan la seua publicitat en valencià: bancs, empreses de telecomunicació, d’alimentació, etc., s’anuncien en tanques publicitàries, premsa, ràdio, etc. Si elles planifiquen les seues campanyes tenint en compte el valencià, vol dir que li troben una finalitat pràctica i, segurament, no massa romàntica. És a dir, han valorat l’ús del valencià en les relacions amb els clients. És el que venen fent algunes, des de fa temps, algunes petites empreses, comerços i professionals, una aposta vinculada amb la proximitat, amb les relacions personals amb els clients i no sols amb els targets.

Natxo Costa ens comenta que “El Govern Valencià, a través de la Direcció general de Consum, aposta inequívocament per l’ús del valencià, tant des de la part del comerç com des de la part del consum. Que les grans empreses busquen la vinculació amb el territori és absolutament raonable des del fet que la globalització és una forma de dir som d’ací. En totes les ajudes que dóna la Direcció General de Comerç, un dels valors a tenir en compte és l’ús del valencià.

El valencià té un valor positiu, i la DGC aposta per normalització en el seu ús. De fet, en les nostres reunions cadascú parla la llengua que vol, sense cap problema.

De vegades, els clients que no senten respectats els seus drets lingüístics, els fan arribar queixes a la Direcció General de Consum. “Nosaltres respectem la normativa en consum sobre els drets de la persona valencianoparlant. Per altra part, la llei d’Ús del valencià de 1983 estableix que la Generalitat promourà el seu ús en les relacions empresarials, comercials i econòmiques. Nosaltres no volem imposar el seu ús, som escrupolosos en el compliment i no anem més enllà de la normativa. Fem recomanacions a l’empresa sobre el dret que tenen els clients d’expressar-se en la seua llengua.”

El Director ens comenta que per a la Direcció General l’ús de la llengua té un valor transversal: els diversos departaments tenen en compte la normativa i els interessos de totes i tots els valencians, ben entés que és la Direcció General de Política Lingüística i Multilingüisme la responsable de dinamitzar el seu ús. D’una part, convoca ajudes per a col·lectius ben diversos per a promoure l’ús de la llengua en els seus àmbits; per altra, amb la creació de l’Oficina de Drets Lingüístics, a la qual es poden adreçar les reclamacions dels consumidors.

En les ajudes que convoca la Direcció General de Comerç, dirigides a les associacions de comerciants de tot el territori, es prima l’ús de la llengua. Natxo explica que, a l’hora d’assignar les puntuacions, disposen d’un sistema compensatori per a evitar que siguen discriminades aquelles que estan radicades en ajuntaments no valencianoparlants. Per cert, hi ha municipis castellanoparlants que fan campanyes de publicitat en valencià, dirigides al públic dels pobles veïns.

El següent article és troba a la revista Bon dia! El valor de l’economia en valencià, Núm.1