Informes i estudis

Coneixement i ús social del valencià. Enquesta 2015
Ús del valencià en l’Administració de la Generalitat. Enquesta 2016
Carta europea de les llengües regionals o minoritàries
ELEN Review On Discrimination And Attacks On Co-Official Language Speakers In The Spanish Sta
El valencià en l'ensenyament. Informe 2016 STEPV
El valencià en l'ensenyament. Informe 2016 STEPV