Lleis i normatives

Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià 1983
Carta dels Drets Socials de la Comunitat Valenciana DOGV 2012
Llei de Procediment Administratiu 2015
Constitució Espanyola 1978
Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana
Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana
Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana
Règim Local de la Comunitat Valenciana
Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics
Publicitat Institucional de la Comunitat Valenciana
Cooficialitat de les denominacions Alacant, Castelló i València