El Real de Gandia és un municipi de la comarca valenciana de la Safor, de més de 2.000 habitants, situat a la vora del riu d’Alcoi, als peus de la Falconera. La definició del terme particular del Real dins el terme general de Gandia tingué lloc el 7 de febrer del 1725, mitjançant una escriptura autoritzada pel notari Francesc Roger. En l’època islàmica el Real s’anomenava ar-Riyäd Banü Qays Qays, amb el significat d’”els Jardins dels Beni Cais Cais”. Hi hauria ací una almúnia o hort tancant, d’alguna família important, que donaria nom a l’alqueria àrab del cotat i al paratge. La primera menció documental del topònim es troba en la partició de les aigües de reg de Gandia del 1244, on el nostre pobre figura amb el nom de Benicaixcaix. Esta alqueria fou identificada amb el Real pel medievalista Ferran Garcia-Oliver, que es basant en docuents posteriors que així ho clarifiquen. De fet, ja un document del 1272 explica que el Reallum de Benikascax era un ‘real’ de Gandia, és a dir, una heretat amb hort d’esbarjo situada en terme de Gandia. Els orígens del nostre pobre es remuntarien, doncs als temps d’al-Àndalus, quan seria un hort tancat antecedent del palau medieval, i una alqueria annexa de cases de llauradors lliures que foren també els propietaris de la desapareguda horta de los Jovades. Séquia amunt es trobarien les terres dels Benicassareig o Banü Hazräj i, més amunt encara, l’alqueria de Vernisssa, que dóna nom al riu i a la séquia, identificable poc més o menys amb l’heretat de Lapeyre (terme de Beniarjó).
Província: València
Comarca: La Safor
Mancomunitat:
Predomini Lingüístic: Valencià
Superfície: 6.1 km2
Altitud: 21 msnm
Habitants: 2286

Què busques a Real de Gandia, el?

Troba-ho!